Målet for Svan Consulting

er
–  at sikre målbare resultater for kunden,
–  at skabe værdi for kundens virksomhed,
–  at leve op til indgåede aftaler og
–  at bidrage til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Svan Consultings ydelser:

Freelance konsulentbistand:

Svan Consulting yder freelance konsulentbistand i form af:
– Kommerciel og teknisk projektledelse
– Kommerciel programledelse
– Projektstyring
– Projektkoordinering
– Gennemførsel af projekter
*  til aftalt tid
*  til aftalt pris
*  med aftalt funktionalitet
– Rekonstruktion af nødstedte projekter
– Kontraktopfyldelse

 

Interim Management:

Endvidere ydes der bistand til løsning af Interimopgaver, såsom etablering og/eller ledelse af afdelinger, funktioner, grupper eller kontorer, eksempelvis:

* Projektkontor

* Programkontor

* Ressourcekoordineringsfunktion

* Projektafdeling

* Konsulentafdeling

* Driftvedligeholdelse

* Programvedligeholdelse

* Hot Line

 

Management rådgivning:

Ligeledes ydes der uvildig management rådgivning i forbindelse med

* Strategisk planlægning

* Operationel gennemførelse

* Omorganisering

* Procesoptimering

 

Organisationsudvikling:

Bistand i forbindelse med organisationsudvikling eksempelvis ved

* Effektivisering

* Omstrukturering

* Uddannelsesrådgivning